Noteikumi

KLIENTA LĪGUMS PAR SIA LVBET IZMANTOŠANU

Versija - 1.0 Pēdējās izmaiņas – 17/11/2020

 1. PRIEKŠVĀRDS
  1. SIA “LVBet” kompānija, kas ir reģistrēta Latvijas Republikā ar reģistrācijas Nr 50203083121, juridiskā adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, Latvija, tālr. (+371) 66163795, turpmāk tekstā - “LV BET”, “Mēs” vai “ kompānija". SIA “LVBet” ir saņēmusi licenci ( Nr.TI-14 izsniegta 14.09.2020.), ko ir izsniegusi Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, spēļu un derību organizēšanai, kā arī interaktīvu spēļu un derību organizēšanai Latvijā.
  2. Šie noteikumi nosaka un reglamentē līgumattiecības starp Pusēm – LV BET un Lietotāju.
 2. TERMINU DEFINĪCIJAS

  Turpmāk norādītajiem vārdiem un terminiem ir šāda nozīme, ja vien pēc konteksta nav skaidri saprotams citādi:

  1. Priekšlaicīga izmaksa (likmes atmaksa) – iespēja saņemt balvu par likmi, kas vēl nav aprēķināta.
  2. Kontroles summa – nejauši izvēlēta naudas summa no 1 EUR līdz 3 EUR, kas tiek ieturēta no Lietotāja kredītkartes, lai pārliecinātos, ka kredītkarte pieder Lietotājam.
  3. Dienas summas ierobežojums – maksimālais dienas limits, ko izvēlas un iestata Lietotājs.
  4. Depozīts – jebkura naudas summa, ko Lietotājs pārskaitījis Uzņēmumam; Uzņēmums to ieskaita Lietotāja kontā, kas tiks izmantots sporta totalizatoriem un likmēm. Minimālā un maksimālā depozīta summa ir aprakstīta šajos noteikumos.
  5. Notikums – sporta pasākums vai jebkurš cits prognozējams notikums, uz ko tiek piedāvāts izdarīt likmes. Katram notikumam tiek piedāvāts viens vai vairāki iespējamie iznākumi. Lietotājs var veikt vienu un/vai vairākas likmes, kā arī kombinēt koeficientus dažādiem sporta pasākumiem vai citiem prognozējamiem notikumiem vienā likmē.
  6. Spēle – spēle, kurā Lietotājs veic likmi par iespējamo sporta spēles vai cita notikuma, kura rezultātu iespējams prognozēt, rezultātu. Tas, vai likme ir laimējusi, ir atkarīgs no tā, vai Lietotāja prognozētais rezultāts atbilst faktiskiem, dokumentētiem un pierādītiem faktiem.
  7. Notikumu saraksts – Uzņēmuma piedāvātais koeficientu saraksts un cita saistītā informācija, kas ir pieejama tīmekļa vietnē.
  8. Reāllaika likmes – likmes, kas tiek pieņemtas pēc Notikuma sākuma un līdz Notikuma beigām, piemēram, likmes par futbola, hokeja vai basketbola spēli.
  9. Pieteikšanās vārds – Lietotāja brīvi izvēlēts vārds saziņai ar Uzņēmumu.
  10. Koeficients – jebkurš skaitlis, kas tiek reizināts ar likmi un rezultāta pareizas prognozēšanas gadījumā veido laimesta summu.
  11. Viena kupona likmes ierobežojums – maksimālais ierobežojums vienam griezienam (kazino) vai vienai likmei (totalizatorā), ko izvēlas un iestata Lietotājs. Šī vērtība ir maksimālais ierobežojums vienam griezienam/likmei.
  12. Likme – naudas summa, ko Lietotājs samaksā, lai nodrošinātu atbildību par derībām.
  13. Likmes limits – likmju summas ierobežojums, ko Uzņēmums nosaka katram Lietotājam katram notikumam.
  14. Sistēmas baņķieris – jebkurš notikuma rezultāts tiek izvēlēts kā sistēmas baņķieris un tiek iekļauts visos sistēmas likmju kuponos.
  15. Lietotājs – persona, kas apmeklē Tīmekļa vietni un izmanto sniegtos pakalpojumus.
  16. Lietotāja konts/Konts – konts, ko lietotājs atvēris, reģistrējoties Uzņēmuma Tīmekļa vietnē, un kas tiek uzturēts Uzņēmuma serverī.
  17. Tīmekļa vietne – tīmekļa vietne, kurā notiek visas darbības. Tās adrese ir www.lvbet.lv .
  18. Izmaksa – reālas naudas summa, ko Lietotājs pārskaita no Uzņēmuma konta, kad tiek izmaksāts laimests; nauda tiek pārskaitīta Lietotāja bankas kontā.
 3. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
  1. Visi Lietotāji, kas piekļūst Tīmekļa vietnei, piekrīt ievērot turpmāk minētos Pakalpojumu lietošanas Noteikumus. Šis Līgums apraksta noteikumus, nosacījumus un riskus saistībā ar Pakalpojumiem. Ja jums rodas jautājumi par Līgumu, lūdzu, sazinieties ar Klientu atbalsta dienestu.
  2. Lietotājam ir jāiepazīstas ar Noteikumiem un jāpiekrīt tiem pilnībā bez jebkādiem izņēmumiem, ieskaitot šos turpmāk skaidri izklāstītos Noteikumus un noteikumus, kas iekļauti ar atsauci, lai Lietotājs varētu kļūt par aktīvu, reģistrētu LV BET Lietotāju. Turpinot piekļūt tīmekļa vietnei vai to izmantot, Lietotājs piekrīt ievērot šī Līguma Noteikumus.
  3. Šo Līgumu reglamentē un interpretē saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. Jebkāda tiesvedība, kas izriet no šī Līguma, ir ierosināma tikai Latvias tiesās, un puses ar šo neatsaucami piekrīt šai personas jurisdikcijai un tiesas norises vietai.
  4. LV BET neuzņemas nekādu atbildību nevienas personas priekšā nepārvaramas varas apstākļu, varas vai tiesisko iestāžu rīcības gadījumā. Ja kāds no šī Līguma noteikumiem uzskatāms par spēkā neesošu vai neizpildāmu, pārējie noteikumi paliek spēkā pilnībā.
  5. Tīmekļa vietnei drīkst piekļūt un to izmantot var tikai personas, kurām ir tiesības noslēgt tiesiski saistošus līgumus saskaņā ar to mītnes valsts tiesību aktiem. Lietotāja pienākums ir nodrošināt, ka likmju veikšana ir likumīga.
  6. Lietotājs apliecina, ka tas saprot, ka tiesību akti par tiešsaistes azartspēlēm dažādās pasaules vietās atšķiras, un ka vienīgi Lietotājs pats ir atbildīgs par jebkādu savā mītnes valstī spēkā esošo likumu, noteikumu vai direktīvu ievērošanu. Iespēja piekļūt tīmekļa vietnei ne vienmēr nozīmē to, ka LV BET pakalpojumi un/vai Lietotāju darbības saistībā ar tiem ir likumīgas saskaņā ar Lietotāju mītnes valstī spēkā esošajiem likumiem, noteikumiem vai direktīvām.
  7. Lietotājs saprot un piekrīt, ka LV BET nespēj sniegt Lietotājam nekādas juridiskas konsultācijas vai apliecinājumus, ka Lietotāja paša pienākums ir vienmēr nodrošināt, ka tas ievēro tiesību aktus, kas uz to attiecas, un ka tam ir pilnībā likumīgas tiesības spēlēt Spēles. Tikai pats Lietotājs izdara izvēli un uzņemas risku par piedalīšanos Spēlēs. Spēlējot Spēles, Lietotājs apliecina, ka tas neuzskata Spēles vai Pakalpojumus par jebkādā veidā aizskarošiem, nepieņemamiem, negodīgiem vai nepiedienīgiem.
  8. Ja Lietotājs pārkāpj šos Noteikumus un reģistrējas no ierobežotas valsts, LV BET patur tiesības neatgriezeniski slēgt Kontu un konfiscēt visus laimestus.
  9. Līgums tiks izbeigts, ja LV BET uzskatīs, ka Lietotāja sniegtā informācija, ieskaitot e-pasta adresi, vairs nav aktuāla vai precīza, vai ja Lietotājs citādi neievēros jebkuru šī Līguma noteikumu vai jebkura Pakalpojuma jebkuru noteikumu un vadlīniju, vai ja LV BET konstatē, ka Lietotājs jebkādā veidā ir ļaunprātīgi izmantojis LV BET spēles un pakalpojumus. Saņemot paziņojumu par šādu pārkāpumu, Lietotājs piekrīt pārtraukt piekļuvi Pakalpojumiem. Lietotājs piekrīt, ka LV BET pēc saviem ieskatiem, ar iepriekšēju paziņojumu vai bez tā, var pārtraukt piekļuvi jebkuram vai visiem Pakalpojumiem, slēgt Lietotāja atvērtās transakcijas, dzēst jebkādu informāciju vai saturu saistībā ar Pakalpojumiem šā Līguma noteikumu pārkāpuma dēļ.
  10. Nepilngadīgo reģistrācija un dalība šajā vietnē ir aizliegta.
 4. REĢISTRĀCIJA UN DROŠĪBA
  1. Lai sāktu saziņu ar uzņēmumu, Lietotājs, reģistrējoties Tīmekļa vietnē, atver kontu ar šādiem personas datiem:
   1. vārds, uzvārds;
   2. personas kods;
   3. adrese
   4. IBAN numurs
   5. konta numurs, no kura nauda tiks pārskaitīta likmēm;
   6. depozītu, likmju un sesijas laika ierobežojumi – šos reģistrācijas laikā veiktos iestatījumus klients var mainīt jebkurā laikā, ielogojoties savā kontā;
  2. Lietotājam ir jāapstiprina konts 72 stundu laikā pēc Reģistrācijas. Pirmo 72 stundu laikā pēc Reģistrācijas, ja Lietotājs veiks identitātes pārbaudi ar bankas tiešsaistes maksājumu, tad Lietotājs drīkstēs veikt tikai depozītus un likmes uz Notikumiem. Ja Lietotājs neveiks identitātes pārbaudi ar bankas tiešsaistes maksājumu, tad depozīts netiks apstiprināts. Bez Konta apstiprināšanas izmaksa netiks apstrādāta.
  3. Ja konts netiek apstiprināts 72 stundu laikā, piekļuve depozītam un spēlēm tiek bloķēta.
  4. Visa iepriekš minētā nepieciešamā informācija tiek glabāta Uzņēmuma serverī saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem un netiek izpausta trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos paredzētos gadījumus.
  5. Personām, kas jaunākas par 18 gadiem, ir aizliegts reģistrēties Tīmekļa vietnē, izdarīt likmes vai veikt citas darbības Tīmekļa vietnē.
  6. Reģistrējoties tīmekļa vietnē, Lietotājs piekrīt ievērot turpmāk minētos Pakalpojumu lietošanas Noteikumus.
  7. Reģistrējoties Tīmekļa vietnē, Lietotājs drīkst izmantot tikai savus personas datus. Ja Uzņēmuma rīcībā nonāk informācija, ka Lietotājs ir reģistrējies ar citas personas datiem, Uzņēmumam ir tiesības atcelt visas šāda Lietotāja likmes un iesaldēt visus depozītus Kontā un izmaksas no Konta, kā arī konfiscēt visus laimestus.
  8. Kontu drīkst izmantot tikai tā persona, kas reģistrējusi kontu. Uzņēmumam ir tiesības atcelt visas šāda Konta izdarītās likmes un iesaldēt visus depozītus Kontā un izmaksas no Konta, ja Uzņēmuma rīcībā ir informācija, ka Kontu izmanto cita persona.
  9. Lietotājs veic visas nepieciešamās darbības, lai saglabātu savas pieteikšanās vārda un paroles konfidencialitāti un neļautu citām personām piekļūt šai informācijai. Spēlēšana Tīmekļa vietnē ar Lietotāja pieteikšanās vārdu un drošības datiem tiks uzskatīta par spēkā esošu neatkarīgi no tā, kas piedalās spēlē. Ja Lietotājam rodas bažas, ka šī informācija vairs nav slepena, Lietotājam ir nekavējoties jāziņo par to LV BET; šādā gadījumā var tikt pārsūtīti jauni dati, bet turpmākās transakcijas ar iepriekšējiem datiem tiks uzskatītas par spēkā neesošām.
  10. LV BET neuzņemas nekādu atbildību par gadījumiem, ja Kontam piekļūst trešā persona, un neuzņemas atbildību ne par kādiem iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar to, ka lietotāja paroli nelikumīgi izmantojusi trešā persona, vai nesankcionētu piekļuvi un/vai jebkādām transakcijām, kurās Lietotāja vārds un parole bijusi pareizi reģistrēta.
  11. Lietotājam nav atļauts izdarīt likmes trešās puses vārdā. Ja Uzņēmums uzzina par šādiem gadījumiem, Uzņēmumam ir tiesības atcelt visas transakcijas, kas attiecas uz Lietotāju, un paturēt Kontā visus atlikušos līdzekļus.
  12. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas laikā ievadītajiem datiem. Ja rodas aizdomas, ka dati ir nepatiesi, Uzņēmums patur tiesības pieprasīt no Lietotāja papildu informāciju (piemēram, pases kopiju).
  13. LV BET patur tiesības atteikties reģistrēt jebkuru Lietotāju vai anulēt jebkuru Kontu, nenorādot iemeslu. Lietotāja kontā esošie līdzekļi, ja tie nav iegūti neatļautā veidā (krāpniecisku darbību, tehnisku kļūdu u.c. rezultātā), tiek atgriezti Lietotājam, pārskaitot tos uz Lietotāja norādīto bankas kontu 10 (desmit) dienu laikā no Konta anulēšanas dienas.
  14. Vienai personai ir aizliegts reģistrēt vairāk nekā vienu Lietotāja kontu. Ja Uzņēmumam kļūst zināms, ka vienam Lietotājam ir vairāki konti, visi attiecīgie dati tiks pārcelti uz attiecīgā Lietotāja visaktīvāko Kontu. LV BET patur tiesības atcelt Lietotāja privilēģijas, ja Lietotājs ir izdarījis identiskas likmes no diviem vai vairāk Kontiem. Tā rezultātā notiks laimestu konfiskācija un visu izdarīto likmju, ieskaitot jau izlemtās likmes, atcelšana.
  15. Lietotāji, kas ir radinieki un/vai dzīvo kopā, nedrīkst izdarīt likmes uz vieniem un tiem pašiem notikumiem, lai pārsniegtu Uzņēmuma noteikto likmes ierobežojumu šim Notikumam; pretējā gadījumā Uzņēmums patur tiesības atcelt visas Lietotāju likmes un iesaldēt visus depozītus viņu kontos un izmaksas no kontiem
  16. LV BET ir tiesības pēc saviem ieskatiem mainīt Likmes limitus katram Lietotājam, nenorādot iemeslus.
  17. Ja Uzņēmumam ir aizdomas, ka lietotājs ir pārkāpis kādu no šiem Noteikumiem vai ka tā darbības var tikt uzskatītas par krāpnieciskām, Uzņēmumam ir tiesības nepieņemt likmes no Lietotāja un anulēt tā kontu.
  18. Ja kāda iemesla dēļ Lietotāja konts tiek anulēts, visi šajā brīdī Lietotāja kontā esošie nešaubīgie līdzekļi tiks atgriezti Lietotājam, tā izbeidzot visas savstarpējās aktivitātes starp Lietotāju un Uzņēmumu. Līdzekļi, par kuriem Uzņēmums ceļ prasības, tiks iesaldēti Lietotāja kontā, līdz brīdim, kamēr Uzņēmums gūst skaidru izpratni par šo līdzekļu izcelsmi.
  19. Lietotājs var pieprasīt, lai viņa Kontu slēgtu vai izslēgtu no interaktīvo azartspēļu reģistra. Šādā gadījumā Lietotājam ir jāizņem visi līdzekļi no sava konta pirms Konta slēgšanas pieprasīšanas.
 5. DEPOZĪTI UN IZMAKSAS
  1. Mēs nodrošinām laimestu izmaksu spēlētājam saskaņā ar juridiskajām normām, ņemot vērā turpinājumā norādītās prasības: Lai pārskaitītu līdzekļus uz Lietotāja kontu, Lietotājs izmanto kādu no LV BET piedāvātajiem maksājumu risinājumiem. Kad Lietotājs iesniedz pirmo izmaksas pieprasījumu, tam ir jāiesniedz LV BET sava bankas konta vai cita izmaksai piemērota maksājumu veida informācija.
  2. Lietotājs drīkst pārskaitīt naudu tikai no sava bankas konta vai kredītkartes. Ja pārskaitījums tiek veikts no citas personas bankas konta, Uzņēmums patur tiesības nepārskaitīt līdzekļus uz Lietotāja kontu un atgriezt tos atpakaļ kontā, no kura tie tika pārskaitīti.
  3. Pārskaitot līdzekļus uz Kontu, Lietotājs norāda savu konta numuru. Maksājumus bez Lietotāja numura nevar pārskaitīt uz Lietotāja kontu un atgriezt atpakaļ.
  4. Tīmekļa vietnes galvenā valūta ir eiro (EUR, €). Citas valūtas nav pieejamas. Kartes lietotāja pienākums ir zināt likumus par tiešsaites azartspēlēm viņas/viņa dzīvesvietas valstī. 
  5. Tiešsaites azartspēles var būt nelikumīgas jurisdikcijā, kurā atrodieties; ja tā, tad Jūs nebūsiet pilnvarots, lai izmantotu savu maksāju karti, lai veiktu vai pabeigtu šo maksājumu.
  6. Vienas iemaksas maksimālā summa ir 5,000.00 EUR.
  7. Vienas iemaksas minimālā summa ir 5.00 EUR.
  8. Maksājumi no lietotāja konta tiek veikti tikai uz Lietotāja bankas kontu, no kura Lietotājs ir veicis maksājumu.
  9. Ja LV BET kļūdaini pārskaita jebkādu summu uz Lietotāja bankas kontu vai ieskaita jebkādu summu Lietotāja kontā, Lietotāja pienākums ir nekavējoties informēt LV BET par šādu notikumu. Šādā gadījumā Lietotājs apņemas neizmantot šo summu LV BET pakalpojumiem, neizņemt summu no Konta un atgriezt kļūdas rezultātā saņemto maksājuma summu atpakaļ LV BET.
  10. Lietotājs var pieprasīt, lai LV BET pārskaitītu līdzekļus no Lietotāja konta uz Lietotāja bankas kontu. Izmaksas summa nedrīkst būt lielāka par Lietotāja konta atlikumu.
  11. Reģistrējoties Tīmekļa vietnē, lietotāja konts tiek atvērts eiro valūtā. Ja iemaksa tiek veikta citā valūtā, LV BET patur tiesības konvertēt valūtu saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto kursu vai atteikt līdzekļu iemaksu.
  12. Lai nodrošinātu Lietotāja transakciju un Lietotāja identificēšanas uzraudzību saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām, Uzņēmumam 24 stundu laikā ir jāreģistrē visas Lietotāja transakcijas, kuru apmērs pārsniedz 2000 EUR vienā maksājumā vai vairākās apvienotās operācijās. Lietotājam pēc Uzņēmuma pieprasījuma ir jāiesniedz sava personu apliecinoša dokumenta kopija un citi papildu dokumenti, kas saistīti ar darbībām Kontā, kā arī jāatbild uz tiesību aktos paredzētajiem jautājumiem, kas nepieciešami Lietotāja izpētei.
  13. Uzņēmumam ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt personu apliecinoša dokumenta un jebkādu citu papildu dokumentu kopiju, ja Lietotāja kontā ir novērotas aizdomīgas darbības saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu. Ja nepieciešams, Uzņēmums var veikt papildu pārbaudes, lai pārbaudītu Lietotāju, organizējot telefona interviju, kas tiek ierakstīta, vai tikšanos klātienē birojā Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013. Par šādas pārbaudes nepieciešamību Lietotājam tiks paziņots iepriekš, un Lietotājam būs jāierodas uz interviju 14 dienu laikā no paziņojuma nosūtīšanas dienas. Pārbaudes laikā lietotāja konts var tikt bloķēts un līdzekļi iesaldēti.
  14. Mēs nodrošinām laimestu izmaksu spēlētājam saskaņā ar juridiskajām normām, ņemot vērā turpinājumā norādītās prasības:
   1. laimesti, kas nepārsniedz 720 eiro, tiek izmaksāti nekavējoties;
   2. laimesti no 720 eiro līdz 14 300 eiro tiek izmaksāti 24 stundu laikā;
   3. laimesti, kas pārsniedz 14 300 eiro, tiek izmaksāti ne vēlāk kā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos maksājumos.
  15. Laimesta vai tā daļu izmaksa tiek veikta pēc Lietotāja pieprasījuma. Minimālā izmaksas summa vienā transakcijā ir vismaz 10 EUR, izņemot Konta slēgšanu, kad Lietotājam ir tiesības izņemt visu atlikumu pilnībā neatkarīgi no tā apmēra. Maksimālo izmaksas summu vienā transakcijā nosaka Tīmekļa vietnē pieejamās maksājumu metodes. Maksimālā izmaksas summa dienā ir 5000 EUR.
  16. Izmaksas pieprasījumu nevar veikt, kamēr Lietotājs piedalās spēļu sesijā.
  17. Visas ar izmaksas pieprasījumiem saistītās izmaksas, ja tādas ir, sedz Lietotājs.
  18. Naudas izmaksas pieprasījums tiks apstrādās 3 darba dienu laikā.
  19. Iemaksātos naudas līdzekļus nevar izņemt no Konta, ja vien vismaz 50% no tiem pašiem naudas līdzekļiem nav tikuši apgrozīti spēlēs. Likmju izdarīšana uz galda spēlēm ar minimālu zaudējumu iespējamību (pretējas likmes) nav uzskatāma par pieņemamu likmju apgrozīšanas prasību izpildes veidu. Ņemiet vērā, ka izmaksas pieprasījumiem par LV BET izdarīto depozītu summām, kas vismaz vienu reizi nav izmantotas kazino spēlēm vai sporta likmēm, var tikt piemērota administratīvā nodeva piecu procentu (5%) apmērā vai vismaz desmit eiro (10 EUR). Pirms šādas izmaksas apstiprināšanas tā ir jāizvērtē un jāpārbauda Riska nodaļai.
 6. TOTALIZATORA PAKALPOJUMI
  1. Likmju izdarīšana:
   1. Izdarot un pieņemot likmes, attiecīgā summa tiek ieturēta no Konta. Pirms likmes apstiprināšanas Lietotājam ir jāpārliecinās par iesniegto likmes norādījumu pareizību. Pēc likmes pieņemšanas likmi nav iespējams atcelt vai mainīt. Mēs paturam tiesības nepieņemt likmi vai pieņemt to tikai daļēji.
   2. Ja Lietotājs veic vairākas likmes, tās tiek apstrādātas saņemšanas secībā.
   3. Ja Lietotājs veic vairākas vienas likmes kopijas, tās var tikt apstrādātas kā viena likme. LV BET patur tiesības anulēt visas likmes, ja pastāv iespējami pierādījumi par slepenu vienošanos starp diviem vai vairākiem Lietotājiem vai ja ir aizdomas, ka Kontu izmanto dažādas personas.
   4. Uz likmju izdarīšanu un izmaksu attiecas dažādi ierobežojumi, tostarp izdarāmās likmes summas ierobežojumi, likmju tirgus ierobežojumi, maksimālās izmaksas ierobežojumi un Lietotāja personīgie ierobežojumi. Šie ierobežojumi parasti var tikt mainīti bez brīdinājuma un tiek norādīti likmes dokumentā vai Kontā. LV BET patur tiesības ierobežot likmju summas pirms likmes pieņemšanas un/vai mainīt koeficientus pirms likmes izdarīšanas.
   5. Visas cenas un koeficienti var svārstīties. Visas likmes, kas tiek pieņemtas pēc oficiālā sākuma laika, nav derīgas, ja vien nav norādīts citādi (piemēram, reāllaika likmes).
  2. Spēkā esošas likmes:
   1. Likme tiek uzskatīta par spēkā esošu tikai tad, kad ir izsniegts transakcijas kods. Tad likmi iespējams apskatīt sadaļā „Manas likmes“.
   2. Lietotājs piekrīt, ka tā pienākums ir nodrošināt, ka tas pilnībā saprot pastāvošos noteikumus, metodes un interneta azartspēļu noteikumus un kārtību kopumā.
   3. Mēs neuzņemamies atbildību par likmēm, kas jebkāda iemesla dēļ nav izdarītas, tostarp, bet ne tikai datoru darbības traucējumu vai telekomunikāciju pakalpojumu vai interneta savienojuma traucējumu dēļ. Iesniegtas, bet neapstiprinātas likmes netiek ņemtas vērā.
   4. Lietotājs nedrīkst izmantot jebkādas sistēmas vai mākslīgā intelekta programmatūru, tostarp, bet ne tikai iekārtas, datorus, programmatūru vai citas automatizētas sistēmas, kas izstrādātas ar konkrētu mērķi apiet mūsu programmatūru. Likmes, kuru izdarīšanai Lietotājs ir izmantojis šādas sistēmas vai mākslīgā intelekta programmatūru, netiks ņemtas vērā.
  3. Laimesti:
   1. Laimesti tiks ieskaitīti Kontā pēc tam, kad LV BET apstiprina Pakalpojumu rezultātu.
   2. Mēs neuzņemamies atbildību par nozaudētiem, novēlotiem, nesalasāmiem, nepilnīgiem, bojātiem, deformētiem, nepareizi adresētiem vai pēcapmaksas pasta sūtījumiem, pieprasījumiem, balvu pieprasījumiem vai pieteikumiem, ko nosūtījis Lietotājs. Visi pieprasījumi, balvu pieprasījumi vai pieteikumu materiāli, ko mēs saņemam, saņemšanas brīdī kļūst par LV BET īpašumu un netiek atgriezti Lietotājam, tāpēc Lietotājam ir ieteicams saglabāt šādu materiālu kopijas.
   3. Maksimālais laimests vienam likmes kuponam – 100 000 EUR.
   4. Dienas (24 stundu) laimesta likme vienam Lietotājam – 150 000 EUR.
  4. Likmju un sporta noteikumi
   1. Noteikumi tiek iedalīti Vispārējos noteikumos un Īpašos noteikumos konkrētiem Sporta veidiem. Gan Vispārējie, gan Īpašie noteikumi ir daļa no noteikumiem. Konkrētās situācijās uz attiecīgiem sporta veidiem un likmju tirgiem attiecas īpašie likmju noteikumi. Šiem īpašajiem likmju noteikumiem ir augstāka prioritāte nekā vispārējiem likmju noteikumiem.
   2. Papildus šiem noteikumiem, par noteikumu sastāvdaļu ir uzskatāmi arī citi manuāli pievienoti Īpašie noteikumi, kas atrodami Tīmekļa vietnes sadaļās Notikumi un Tirgi.
   3. Lietotāju pienākums ir iepazīties ar Totalizatora noteikumu jaunāko aktuālo versiju. Izdarot likmi, Lietotājs apstiprina savu piekrišanu Totalizatora noteikumu pašreizējai versijai.
  5. Likmju izdarīšanas, norēķinu un izmaksas vispārējie noteikumi un kārtība.
   1. Izdarot likmi, Lietotājs apliecina:
    1. ka tas ir vismaz 18 gadus vecs un reģistrācijas laikā iesniegtā personas informācija ir patiesa un aktuāla;
    2. ka tas ir pietiekami informēts par likmju izdarīšanas noteikumiem visiem sporta veidiem un likmju un izmaksas ierobežojumiem un piekrīt tiem;
    3. ka tas nav informēts par notikuma, par kuru tiek izdarīta likme, iznākumu pirms Līguma noslēgšanas;
    4. ka tas nav un nebūs iesaistīts nekādās manipulācijās, kas varētu ietekmēt kāda notikuma vai vairāku notikumu, par kuriem Lietotājs izdara likmes, iznākumu, un ka tā rīcībā nav informācijas par jebkādām manipulācijām ar šiem notikumiem;
    5. ka likmju izdarīšanai izmantotie līdzekļi nav iegūti no nelikumīgām darbībām un ka tam ir likumīgas tiesības rīkoties ar šiem līdzekļiem;
    6. ka tas izdara likmi pats kā privātpersona, nevis pēc citu pušu pasūtījuma vai sadarbībā ar citām pusēm;
    7. ka tas nav grupas, kurai ir aizliegts izdarīt likmes šajā Tīmekļa vietnē, dalībnieks. Tas var attiekties uz piedāvājumā esošo notikumu dalībniekiem, aktīviem sportistiem vai sacensību dalībniekiem, funkcionāriem, treneriem u.c., kā arī bukmeikeru vai likmju pieņemšanas uzņēmumu dalībniekiem.
    8. Likmes līgums tiek noslēgts, pieņemot likmes piedāvājumu. Lai likme būtu derīga un pareiza, spēkā ir likme, kas ir elektroniski saglabāta LV BET centrālajā datorā. To iespējams apskatīt Kontā. Lietotājam nav paredzētas nekādas vienpusējas tiesības atteikties no Līguma (atcelt likmes) pēc Līguma noslēgšanas.
    9. LV BET nav pienākuma norādīt papildu informāciju, piemēram, sacensību veidu (piemēram, līgas mačs vai kausa mačs), saīsināta/pagarināta laika mačus (piemēram, pārbaudes spēļu, miniturnīru, jaunatnes maču, iekštelpu maču u.c. gadījumā), mača norises vietu (piemēram, neitrālā laukumā), sacensību distances u.c. Ja tomēr ir norādīta papildu informācija, tā nerada nekādas saistības, neietekmē likmju apstrādi un nekādā gadījumā netiek maldināts spēlētājs. Tas pats attiecas uz visu veidu statistiku, tabulām un reāllaika rezultātiem.
    10. Uzņēmumam ir tiesības anulēt attiecīgās likmes (arī ar atpakaļejošu spēku), ja ir aizdomas par manipulācijām ar likmēm uz sarunātiem rezultātiem vai krāpšanos ar likmēm. Juridiski tas nozīmē, ka attiecīgās likmes tiks ieskaitītas likmju Kontā un jums tiks aizliegts turpmāk izdarīt likmes, Konts tiks slēgts, bet Kontā atlikušos līdzekļus varēs izmaksāt.
    11. Ir uzskatāms, ka pastāv aizdomas par manipulācijām vai krāpšanos ar likmēm, ja, piemēram, ir izpildīts viens vai vairāki no šādiem kritērijiem:
     1. tiek izdarītas likmes uz notikumiem ar neparastu iznākumu (sarunāts rezultāts);
     2. vairākas likmes uz neparastiem mačiem/līgām (sarunātiem rezultātiem);
     3. sadalītas likmes ar vienādām vai izteiktām izmaiņām kombinācijās;
     4. likmes, kas liecina par likmju izdarītāju grupu, kas ir savstarpēji saistīta laika elementa un satura ziņā.
  6. Likmju izdarīšana:
   1. LV BET patur tiesības dažos gadījumos atteikties pieņemt likmes vai ierobežot likmju apjomu, nenorādot iemeslu. Nevienai personai nedrīkst būt vairāk nekā viens Konts. LV BETS patur tiesības slēgt dublētus kontus. Šādos gadījumos visi attiecīgie dati tiek pārcelti uz attiecīgā Klienta visaktīvāko Kontu. LV BET patur tiesības atcelt Lietotāja privilēģijas, ja Lietotājs ir izdarījis identiskas likmes no diviem vai vairāk Kontiem. Tā rezultātā var notikt laimestu konfiskācija un visu izdarīto likmju, ieskaitot jau noskaidrotās likmes, atcelšana.
   2. Likmju apstrāde notiek pēc rezultātu paziņošanas. Gadījumā, ja rodas aizdomas par sarunātu rezultātu konkrētā notikumā, LV BET patur tiesības atlikt norēķinus līdz izmeklēšanas pabeigšanai. Katra aizdomīga darījuma izmeklēšanu veiks LV BET iekšējais Riska departaments. Darījuma izmeklēšanas laiks var aizņemt līdz pat 30 dienām. Pieteikumi par apstrīdētiem norēķiniem vai summām, kas ieskaitītas par laimestiem neatkarīgi no to veida, ir jāiesūta rakstiski (pa pastu, faksu vai e-pastu) ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad LV BET ir apstrādājis likmi par notikumu.
   3. Lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot par jebkuru summu, kas kļūdaini ieskaitīta tā Kontā. Visi laimesti, kas radušies šādas kļūdas rezultātā, tiek uzskatīti par spēkā neesošiem neatkarīgi no apstākļiem, un LV BET ir tiesības atsaukt visus kļūdaini ieskaitītos līdzekļus.
   4. LV BET patur tiesības labot jebkādas acīmredzamas kļūdas un veikt nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Lietotājiem godīgus un caurskatāmus pakalpojumus. Acīmredzama kļūda var rasties cilvēka kļūdas vai ar sistēmu saistītu tehnisko problēmu rezultātā, tā izraisot nepareizas informācijas publicēšanu Tīmekļa vietnē. Piemēri var būt nepareizi attēlota (apgriezta) handikapa līnija, nepareiza virs/zem līnija, skaidri nepareizi koeficienti vai decimālkomats nepareizā vietā (25, nevis 2,5), nepareizs komandas vai dalībnieka nosaukums, nepareizi termiņi, tehniskas kļūdas u.c. Acīmredzamu kļūdu gadījumā LV BET patur tiesības uzskatīt visas skartās likmes par spēkā neesošām un atlīdzināt visas iemaksātās likmes. Turklāt, ja likme tiek pieņemta par cenu, kas ievērojami atšķiras no kopējās tirgus cenas likmes izdarīšanas laikā vai ir acīmredzami nepareiza, ņemot vērā iznākuma iespējamību, LV BET ir tiesības anulēt visas šīs likmes.
   5. Vienā kuponā nav atļauts izdarīt likmes, kam ir acīmredzama korelācija starp izdarītajām izvēlēm. Šāda veida likmes var tikt atzītas par spēkā neesošām pat pēc notikuma rezultāta paziņošanas.
   6. Ja notikums sākas pirms paredzētā sākuma laika un nav pieejams reāllaika likmēm, tad visas likmes, kas izdarītas pēc notikuma faktiskā sākuma laika (mača sākuma, seta vai sacensību sākuma u.c.), tiek atzītas par spēkā neesošām un tiek atmaksātas.
   7. Maksimālā likmes summa ir atkarīga no summas, ko LV BET pieņem likmes izdarīšanas laikā un var būt atšķirīga katram sporta veidam un katram Lietotājam. Ja likme pārsniedz LV BET noteikto automātisko pieņemšanas līmeni (šī summa var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma), tad likmi pārbauda manuāli. Visas manuālai pieņemšanai iesniegtās likmes var tikt atteiktas, daļēji atteiktas vai pilnībā pieņemtas neatkarīgi no tā, kādā veidā Lietotājs ir iesniedzis pieprasījumu. LV BET patur tiesības noraidīt jebkuru manuālai apstiprināšanai iesniegto likmi. Visas likmes, kas jebkāda iemesla dēļ nav manuāli izskatītas pirms spēles sākuma laika, tiek automātiski anulētas. LV BET patur tiesības atsevišķi noteikt likmju ierobežojumu katram atsevišķajam Lietotājam un likmei.
   8. Ja kāda iemesla dēļ noteikumi, ieskaitot īpašos likmju tirgus noteikumus Tīmekļa vietnē, neattiecas uz likmju tirgu vai notikumu, LV BET patur tiesības noteikt katra notikuma iznākumu katrā gadījumā individuāli.
 7. CITI NOTEIKUMI
  1. Uzņēmums patur tiesības jebkurā laikā grozīt vai mainīt Noteikumus, vienojoties ar attiecīgajām LR valsts institūcijām. Grozījumi stājas spēkā brīdī, kad tiek apstiprināti Noteikumi un Tīmekļa vietnē tiek publicēts paziņojums par izmaiņām.
  2. Uzņēmums darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem; tāpēc strīdu gadījumā tiek piemēroti Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.
  3. Tīmekļa vietnē piedāvātie Pakalpojumi Lietotājam ir pieejami tikai pašreizējās izmantotās tehnoloģijas ietvaros. LV BET negarantē piedāvāto pakalpojumu nepārtrauktu pieejamību vai darbderīgumu. LV BET neuzņemas atbildību par Spēļu nepārtrauktu pieejamību un darbderīgumu.
  4. Viss saturs, preču zīmes, pakalpojumu zīmes, tirdzniecības nosaukumi, logotipi un ikonas ir LV BET vai tā saistīto uzņēmumu īpašums, un tos aizsargā autortiesību tiesību akti un starptautiskie līgumi un noteikumi. Lietotājs piekrīt nedzēst nekādus autortiesību paziņojumus vai citas norādes par aizsargātām intelektuālā īpašuma tiesībām no materiāliem, kurus tas saņem no LV BET. Lietotājs neiegūst nekādas intelektuālā īpašuma tiesības, tiesības vai licenci izmantot šādus materiālus vai Tīmekļa vietni, izņemot to, kas paredzēts šajā Līgumā. Tīmekļa vietnē redzamie attēli ir vai nu LV BET īpašums, vai tiek izmantoti ar atļauju. Lietotājs apņemas neveikt ar autortiesībām vai jebkādām citām intelektuālā īpašuma tiesībām (kā arī ar publicitātes un privātuma tiesībām) aizsargātas informācijas, programmatūras vai citu materiālu augšupielādi, publicēšanu, pavairošanu vai izplatīšanu, ja pirms tam nav saņemta atļauja no šādu tiesību īpašnieka un iepriekšēja rakstiska atļauja no LV BET.
  5. Lietotājs apņemas aizsargāt LV BET un tā amatpersonas, vadītājus un darbiniekus no jebkādām prasībām, saistībām, kaitējumu, zaudējumiem un izdevumiem, tostarp, bet ne tikai pamatotām advokāta izmaksām, kas rodas turpmāk minēto apstākļu rezultātā vai ir saistītas ar tiem:
   1. Lietotāja piekļuvi tīmekļa vietnei vai Pakalpojumiem vai to izmantošanu;
   2. jebkura šī Līguma nosacījuma pārkāpumiem no Lietotāja puses; vai
   3. tiesību aktu vai noteikumu pārkāpumiem no Lietotāja puses.
 8. SŪDZĪBAS
  1. Sūdzības un pretenzijas tiek pieņemtas rakstveidā 30 dienu laikā pēc likmes izdarīšanas, iesniedzot tās LV BET administrācijai (adrese: Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013, Latvija) vai elektroniski, nosūtot tās uz LV BET e-pastu: [email protected] Sūdzības tiks izskatītas, un atbildes sniegtas 10 darba dienu laikā pēc to saņemšanas.
  2. Uzņēmuma darbības atbilstību LR tiesību aktiem uzrauga Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, kuras adrese ir: Stabu iela 18, Rīga, LV-1011, Latvija, www.iaui.gov.lv.